tDCS Sooma - Mikropolaryzacja

fizjologiczne mechanizmy i praktyczne zastosowani

Jane Doe

Monografia w porządku chronologicznym przedstawia rozwój wykorzystania efektów elektrycznych w fizjologii i medycynie od starożytności do współczesności. Podano szczegółowe opisy wyników uzyskanych zarówno w badaniach doświadczalnych na zwierzętach, jak i podczas zabiegów medycznych. Szczególną uwagę zwraca się na metodę mikropolaryzacji przezczaszkowej i przezkręgowej, polegającą na działaniu słabego prądu stałego przez elektrody skórne małych obszarów na różne projekcje struktur mózgu i rdzenia kręgowego. Rozważane są mechanizmy neurofizjologiczne, biochemiczne, morfologiczne determinujące skutki i skuteczność wpływów polaryzacji. Omówiono dalsze sposoby rozwijania metody. Monografia przeznaczona jest dla specjalistów z zakresu fizjologii i medycyny (Shelyakin A.M., Preobrazhenskaya I.G. Brain micropolarization. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro. - SPb: Strata, 2021 - 378p., Ill. ISBN 978-5-907314-75-7)

Kontakt

+48 511313400