Mikropolaryzacja w terapii bólu

Oferuj swoim pacjentom skuteczną ulgę w bólu bez użycia opioidów

Fabryka Terapii

Czy cierpisz na przewlekły ból?

Terapia Bólu Sooma oferuje skuteczną ulgę w bólu bez użycia opioidów. Podczas terapii, prąd niskiej częstotliwości w nieinwazyjny i bezbolesny sposób stymuluje mózg i wspomaga hamowanie natarczywego impulsu bólu, związanego z przewlekłymi dolegliwościami bólowymi. Terapię powtarza się codziennie przez dwadzieścia minut w celu złagodzenia bólu. Wykazano, że pacjenci uzyskują do 58% złagodzenia bólu w ciągu zaledwie dwóch tygodni leczenia1. Stosowanie terapii jest łatwe, a terapeuta może wypożyczyć urządzenie do leczenia w domu. Możesz kontynuować swoją regularną aktywność zaraz po zakończeniu codziennej sesji.

Terapia Bólu Sooma zapewnia skuteczną ulgę w bólu i pomaga ograniczyć stosowanie leków przeciwbólowych. Odbywa się to poprzez modulowanie sensorycznego i afektywnego przetwarzania bólu przy użyciu nieinwazyjnej stymulacji mózgu. Ostatnie metaanalizy wykazują do 58% ulgi w bólu dla fibromialgii w ciągu zaledwie dwóch tygodni i znaczną poprawę jakości życia pacjentów cierpiących na przewlekły ból neuropatyczny. Stosowanie terapii jest łatwe, a pacjent może wykonywać zabiegi samodzielnie w domu.

Do 58% ulgi w bólu, która utrzymuje się 2 miesiące po zakończeniu leczenia

59%zmniejszenie pooperacyjnego stosowania opioidów

Sooma nie oferuje usług leczniczych. Możesz uzyskać dostęp do terapii Sooma za pośrednictwem swojego terapeuty. Jeśli terapeuta nie jest świadomy tej opcji leczenia, możesz zaproponować leczenie samemu lub poprosić nas o skontaktowanie się z Twoim terapeutą.

Czym jest terapia bólu Sooma?

Terapia Bólu Sooma to nieinwazyjna metoda leczenia polegająca na neuromodulacji. W trakcie terapii obszar mózgu związany z odczuwaniem bólu jest wielokrotnie stymulowany, w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych. Przenośne urządzenie medyczne służy do dostarczania słabego prądu elektrycznego przez skórę głowy do mózgu. Sesja terapeutyczna trwa 20 minut i jest powtarzana raz dziennie przez dwa tygodnie w celu uzyskania rezultatów terapeutycznych. Terapia jest zalecana przez terapeutę, ale same sesje mogą być wykonywane samodzielnie w domu. Zabiegi są bezbolesne, a pacjent może kontynuować regularną, codzienną aktywność tuż po zakończonej sesji.

Uważamy, że każdy zasługuje na opiekę wysokiej jakości.
Terapia Bólu Sooma zapewnia skuteczne w leczeniu bólu narzędzie,
do którego dostęp mają również lekarze pierwszego kontaktu
i lekarze rodzinni. Zaoferuj pacjentom ulgę w bólu bez obaw o uzależnienie.
Pacjentom, którzy nie mogą każdorazowo odwiedzać gabinetu terapeuty,
terapia Bólu Sooma oferuje skuteczne leczenie bez obawy o ich bezpieczeństwo.

Jak działa Terapia Bólu Sooma?

Terapia bólu Sooma wykorzystuje do modulowania funkcji mózgu prąd elektryczny niskiej częstotliwości. Prąd jest dostarczany do mózgu nieinwazyjną metodą – przez dwie elektrody umieszczone na skórze głowy: prąd przepływa przez elektrodę dodatnią, anodę i powraca przez elektrodę ujemną, katodę. Sesje trwają 20 minut i są powtarzane raz dziennie przez dwa tygodnie. Aby osiągnąć efekty behawioralne i ulgę w bólu, konieczne jest powtarzanie sesji, natomiast efekty nawet pojedynczej sesji można zmierzyć za pomocą MEP, MEG, TMS-EEG, fMRI i przy użyciu elektrody zewnątrzoponowej. Przestrzeganie wszystkich sesji terapeutycznych jest ważne dla optymalnego łagodzenia bólu.

Umieszczenie elektrod ma kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii. Podczas sesji wykorzystuje się intuicyjny czepek, aby umożliwić powtarzalne umieszczanie elektrod w docelowych miejscach na skórze głowy. Stymulacja pobudzająca obejmuje obszar motoryczny, podczas gdy impulsy hamujące dostarczane są do obszaru nadoczodołowego po przeciwnej stronie. Strona stymulacji pobudzającej ustalana jest w oparciu o (a) dominację lewej lub prawej ręki i (b) źródło bólu, tak że anoda jest umieszczana nad dominującą półkulą lub po przeciwnej stronie od miejsca bólu, jak pokazano na obrazku 1.

Uważa się, że stymulacja kory ruchowej wpływa na proces przetwarzania bólu poprzez aktywację sieci neuronowych w zakręcie przedśrodkowym. Sieci te łączą struktury, które biorą udział w przetwarzaniu różnych składowych bólu, takich jak komponenty emocjonalne i sensoryczne. Zasugerowano także, że stymulacja kory ruchowej ułatwia czynność hamowania bólu.

Na czym polega Terapia Bólu Sooma?

Pobudzenie jest dostarczane przy użyciu urządzenia medycznego klasy IIa: Sooma tDCS ™. Jednostka stymulująca wykorzystywana jest w leczeniu depresji i bólu przewlekłego. W związku z tym pacjenci, u których stosuje się stymulację Sooma tDCS zgodnie ze wskazaniami są objęci ubezpieczeniem. Urządzenie stosowane do zabiegów ma pojedynczy przycisk sterujący, który służy do uruchamiania i wstrzymywania stymulacji. Pozostałe funkcje są zautomatyzowane celem zapewnienia wygody oraz aby zapobiec przypadkowej modyfikacji efektów stymulacji. Jednostka stymulatora jest przenośna, umożliwiając swobodne poruszanie się podczas stymulacji. Oznacza to, że stymulacja może być wykonywana podczas wykonywania czynności, takich jak czytanie, gotowanie, spacery z psem, czy też wykonywanie pracy biurowej.

Terapeuta może śledzić postępy pacjentów podczas Terapii Bólu Sooma za pośrednictwem oprogramowania Sooma Software Suite. Aplikacja jest zainstalowana na telefonie komórkowym pacjenta i służy do rejestrowania danych dotyczących samopoczucia i poziomu bólu w danym dniu. Dane są zsynchronizowane z chmurą, do której lekarz ma dostęp za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Korzystając z danych, lekarz jest w stanie monitorować postęp leczenia i wprowadzać natychmiastowe zmiany w harmonogramie terapii. Dostęp do oprogramowania Sooma Software Suite stanowi integralną część Terapii Bólu Sooma.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ NA TEMAT domowej SOOMA TDCS ze zdalnym monitorowaniem

Kto kwalifikuje się do terapii?

Terapia Bólu Sooma jest przeznaczona dla pacjentów cierpiących na przewlekłe dolegliwości bólowe, takie jak fibromialgia i przewlekły ból neuropatyczny. U pacjenta można równocześnie zastosować inne metody leczenia, których uzupełnieniem będzie Terapia Bólu Sooma. Terapia ta musi zostać zalecona przez terapeutę.

Szeroka gama podmiotów świadczących usługi opieki zdrowotnej może korzystać z Terapii Bólu Sooma. Terapię Bólu Sooma można bezpiecznie wybrać już jako pierwszą opcję leczenia stosowaną przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza rodzinnego. Co więcej, Terapia Bólu Sooma może stanowić istotną wartość dodaną innych metod stosowanych w szpitalach uniwersyteckich.

Jakie jest ryzyko?

Terapia Bólu Sooma jest wyjątkowo dobrze tolerowana i nie wiąże się z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi. 90% pacjentów pomyślnie kończy proces leczenia, nawet jeśli są oni zobowiązani do odwiedzania gabinetu terapeuty podczas każdej sesji. Przeprowadzona niedawno ocena bezpieczeństwa, oparta na ponad 40 000 sesji stymulacyjnych, wykazała, że terapia ta jest bezpieczna, nawet gdy jest stosowana w populacji nastolatków lub osób starszych. Typowe działania niepożądane obejmują swędzenie pod elektrodami podczas stymulacji i przejściowy ból głowy po stymulacji. FDA uznała, że stymulacja nie wykazuje występowania poważnych zdarzeń niepożądanych4, co zostało przyjęte również przez NICE i Royal College of Psychiatrists.

Nie odnotowano niebezpiecznych interakcji z lekami. Podczas leczenia należy unikać spożywania nikotyny i alkoholu, aby zapewnić optymalną efektywność terapii. Przeciwwskazania do terapii to implanty metalowe w okolicy głowy, rozrusznik serca, zabiegi operacyjne w obrębie głowy w ciągu ostatnich 6 miesięcy i ostre zmiany skórne w obszarze okolicy zabiegowej.

Jaka jest efektywność terapii?

Terapia ta została zastosowana w różnych dolegliwościach bólowych, w kilkuset publikacjach naukowych i badaniach klinicznych. European Academy of Neurology (EAN) opublikowała w 2016 roku zalecenie dotyczące terapii leczenia przewlekłego bólu neuropatycznego. Europejskie wytyczne opartych na dowodach naukowych uwzględniają również leczenie fibromialgii.

Zobacz rekomendacje dla:

Bólu neuropatycznego

Fibromialgii

Metaanaliza przeprowadzona przez Zhu i wsp. wykazała, że tDCS ponad M1 poprawia ogólne funkcje związane z fibromialgią w porównaniu z wartościami wyjściowymi (SMD -0.59, p = 0.0002). Metaanaliza dotycząca przewlekłego bólu neuropatycznego związanego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego wykazała większą ulgę w bólu po aktywnej tDCS w porównaniu z placebo (SMD 0.510, p<0.012). Brockardt i wsp. zaobserwowali u pacjentów w okresie pooperacyjnym redukcję znieczulenia kontrolowanego przez pacjenta z użyciem hydromorfonu z 12.3 mg w grupie placebo do 6.6 mg w grupie tDCS (p=0.006)14. Podobne wyniki uzyskali Khedr i wsp., którzy zaobserwowali 59% zmniejszenie konieczności zastosowania znieczulenia po zaledwie 4 stymulacjach dla aktywnej grupy tDCS (p=0.0001).

Kontakt

+48 511313400