Terapia w udarach

fizjologiczne mechanizmy i praktyczne zastosowani

Fabryka Terapii

Udar mózgu jest to zespół objawów neurologicznych, powstałych w wyniku nagłego zatrzymania dopływu krwi do mózgu. Powstaje, gdy duża tętnica doprowadzająca krew do mózgu lub mała tętniczka wewnątrzmózgowa ulegnie zamknięciu, dużemu zwężeniu lub pęknięciu i nie doprowadzi krwi z tlenem i substancjami odżywczymi do określonego obszaru mózgu.

Jeżeli tętniczka ulegnie zamknięciu lub dużemu zwężeniu, dochodzi do udaru niedokrwiennego, inaczej nazywanego zawałem mózgu (podobnie jak dochodzi do zawału serca przy zamknięciu tętnic wieńcowych serca).

W drugiej sytuacji, może dojść do pęknięcia tętniczki, wówczas krew rozleje się w pewnym obszarze mózgu. Dochodzi wtedy do udaru krwotocznego, czyli krwotoku mózgowego, potocznie nazywanego przez pacjentów „wylewem”.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określa, że udar mózgu jest to zespół kliniczny charakteryzujący się nagłym wystąpieniem objawów ogniskowych lub uogólnionych zaburzeń czynności mózgu, które utrzymują się – jeśli nie spowodują wcześniej zgonu – dłużej niż 24 godziny i nie mają innej przyczyny niż naczyniowa.

Potencjalnie tDCS ma kliniczny wpływa zarówno na ostrą, jak i przewlekłą terapię poudarową. Terpia korowa ma na celu wzmocnienie adaptacyjnej neuroplastyczności. Zatem tDCS można zwiększać pobudliwość M1 po stronie uszkodzenia lub zmniejszać pobudliwość M1 po stronie przeciwnej albo też wpływać na obie strony poprzez wykorzystanie dwustronnej tDCS. Wymierne wyniki oceny w aapekcie motorycznym można uzystać poprzez wykorzystanie np. Skali Motorycznej Fugl-Meyer i NIHSS oraz kwestionariuszy służących do ogólnej oceny poprawy jakości życia.

Wyniki badań klinicznych dotyczących terapia sooma tDCS można znaleźć na stronie/ pod linkiem: ...... (tutaj zdjęcie, które przysłała Darek)

O wykorzystaniu sooma tDCS w terapii uzależnień, terapii schizofrenii, migrenowych bólach głowy, fibromialgii i innych dolegliwościach bólowych, chorobie Parkinsona oraz chorobie Alzhaimera a także padaczki można poczytać pod: ...... (znowu ten sam artykuł)

Link do artykułu (PDF) o : Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w układzie wzrokowym:

Link do artykułu (PDF) o zastsowaniu przezczaszkowej stymulacji stałym prądem: (artykuł w Psychologia w praktyce):